Starówka w Elblągu

Elbląska starówka to wizytówka naszego miasta. Co prawda zniszczona w ponad 60% podczas II wojny światowej, została odbudowana i w dużej części zrekonstruowana.

Wiele zabytków przepadło bezpowrotnie, ale wiele się uchowało po dziś dzień. Możemy do nich zaliczyć choćby: katedra pw. Św. Mikołaja, Brama Targowa